Asins spiediens, dzīvnieku vitālo funkciju sistēmas