I klases mikrobioloģiskās drošības līmeņa laminārais skapis