III klases mikrobioloģiskās drošības līmeņa laminārais skapis