II klases citotoksiskās drošības līmeņa laminārais skapis