II klases mikrobioloģiskās drošības līmeņa B2 tipa laminārais skapis